Dez anos da Cidade da Cultura de Galicia

Fai exactamente hoxe dez anos, o 11 do 1 do 2011, a Cidade da Cultura de Galicia abría as súas portas ao público. Aquela mañá de xaneiro, os entón Príncipes de Asturias inauguraban a Biblioteca e o Arquivo de Galicia, os primeiros edificios en porse en marcha.

Ao longo desta década moitas cousas teñen mudado no Gaiás e neste 2021 que arranca, cando celebraremos os nosos primeiros dez anos de vida, queremos dar as grazas a todas as persoas que nos acompañaron nunha viaxe que só acaba de comezar.

Vídeo: miramemira

Santiago de Compostela, 11 de Xaneiro de 2021