Museo Centro Gaiás

Chamado a ser un referente arquitectónico do século XXI, o Museo Centro Gaiás é un dos edificios máis singulares e con máis posibilidades de uso da Cidade da Cultura, que aspira a converterse no centro expositivo de referencia de Galicia.

A espectacularidade da súa fachada, os case 43 metros de altura e os seus máis de 16.000 metros cadrados de superficie permítenlle ao Museo Centro Gaiás despregar unha oferta de actividades formativas e de divulgación que o converten nun centro activo e en continua renovación.

O Museo Centro Gaiás conta cunha superficie expositiva de 6.600 metros cadrados, dividida en tres plantas, nas que acolle exposicións temporais de fondo calado e instalacións que pola súa envergadura non poderían exhibirse noutros centros culturais de Galicia.

A cultura, na súa concepción máis ampla e inclusiva, é a protagonista deste espazo que quere integrar todas as manifestacións artísticas, humanísticas, de creatividade e coñecemento. Sempre en cooperación co tecido cultural e coa rede de museos de Galicia para lograr sinerxías e estreitamento de lazos con institucións internacionais, que permitan afrontar proxectos de coprodución e facilitar toda clase de intercambios que reforcen os vínculos globais da nosa cultura.

Desde decembro de 2020, o Museo exhibe de xeito permanente no seu andar 0 un mural de Luís Seoane, realizado na Arxentina na década dos 70 por encargo de Isaac Díaz Pardo para separar o obradoiro e as dependencias administrativas na fábrica de Porcelanas de Magdalena –Celtia S.A.– que el mesmo fundara ao carón do Río da Prata. De 230 por 390 centímetros e 200 quilos de peso, está formado por catro paneis de idéntico tamaño perfectamente ensamblados entre si. Sobre un fondo de táblex de madeira e cartón, pintado en tons amarelos e ocres, Seoane plasmou unhas formas en relevo influenciadas por elementos da cultura popular galega, moi presentes en toda a súa obra do exilio.

O edificio conta cun servizo de cafetería-restaurante situado no andar 0, a carón do Hall de Tirantes. Este espazo gastronómico está aberto de luns a domingo en horario de 8,00 a 20,00 horas e conta con dúas terrazas, unha exterior e outra interior no hall do propio Museo.

 
Museo Centro Gaiás
Museo Centro Gaiás
Museo Centro Gaiás
Museo Centro Gaiás
Museo Centro Gaiás
Museo Centro Gaiás
Mural de Luís Seoane
Cafetería do Museo Centro Gaiás