A Cidade

A Cidade da Cultura

 

Un formidable fito arquitectónico do novo século, dedicado ao coñecemento e á creatividade.

O proxecto

 

Un deseño do arquitecto norteamericano Peter Eisenman, gañador do concurso internacional ao que se presentaron doce proxectos.

Aluguer de espazos

 

Espazos singulares e unha avanzada dotación tecnolóxica para a celebración de eventos ou de actividades sociais e culturais.