Federico Ribas: as liñas da beleza

Federico Ribas farase coñecido esencialmente como ilustrador e como publicista. As abundantes portadas e ilustracións, xunto cos abundantes deseños publicitarios, outorgaranlle unha innegable fama no seu tempo, e aos seus debuxos unha difusión popular que os converte en imaxes familiares, aínda que pouca xente hoxe en día saiba identificalos como do autor galego.

Federico Ribas é especialmente coñecido, no ámbito popular, pola súa longa e exitosa carreira de publicista, fixando na memoria da sociedade da súa época unha imaxe refinada, mundana e elaborada dos produtos que anunciaba, e esencialmente dos anuncios que, ao longo de máis de vinte anos, deseña para a casa de perfumaría Gal e os seus múltiples produtos.

Crea para iso Federico Ribas un estilo propio, de raíces modernistas, de perfecto e estudado debuxo, con continuidade e homoxeneidade estilística, de liñas claras e sutís, á vez que elaboradas. A marca Gal, que busca os mellores publicistas do momento, como Alfons Mucha ou A. Ehrmann, vai rematar atopando en Federico Ribas Montenegro o debuxante ideal para dar a coñecer os seus produtos e para fixar neles esa imaxe de frescura, de elegancia e de beleza que os seus deseños comunican ao lector.

A faceta de Federico Ribas como ilustrador é quizais menos coñecida que a de publicista, pero a aparición de moitas das súas ilustracións en revistas de ampla tirada, como Blanco y Negro ou La Esfera, garantíanlle tamén un amplo recoñecemento do público. As súas ilustracións, variadas, imaxinativas e suxestivas, feitas sempre coa calidade que Federico Ribas lle adoita dar aos seus traballos, forman un amplo corpo de debuxos que, pola súa cantidade e calidade, dan fe do enorme esforzo e dedicación do noso artista, á vez que da facilidade coa que asume todo tipo de temas e contornas. Ademais das ilustracións en revistas de gran tiraxe, realiza ilustracións de libros.

En Buenos Aires, onde se exilia con motivo da Guerra Civil, realizou durante os anos corenta as adaptacións gráficas de O Quixote e de A illa do tesouro, ademais doutras obras, quizais menos coñecidas, como as ilustracións infantís para a editorial Atlántida, das que a Biblioteca de Galicia posúe varios exemplares.