II Encontro Internacional de Economistas Contables

A través da súa Cátedra de Publicacións Científicas e/ou Técnicas, o Consejo General de Economistas e o Consello Galego de Economistas convocan o II Encontro Internacional de Economistas Contables, baixo o lema "O camiño contable desde a información financeira á non financeira" como un punto de encontro, debate e reflexión para os profesionais do sector: economistas con actividade laboral vencellada á contabilidade e finanzas.

Áreas de debate:

 • Alertas temperás
 • Auditoría de contas anuais 
 • Análise de estados financeiros
 • Combinacións de negocios e contas anuais consolidadas
 • Contabilidade de custos e de xestión
 • Contabilidade e Fiscalidade
 • Contabilidade e Dereito
 • Contabilidade sectorial
 • Normativa contable nacional e internacional
 • Información Non Financeira, Sustentabilidade e Información Integrada 
 • Dixitalización da información empresarial
 • Intelixencia artificial. Blockchain
 • Escepticismo e Ética profesional
 • Regulación do Experto Contable no mundo