Aje A Coruña

AJE Provincia da Coruña fomenta o talento do mozo emprendedor na sociedade. Desde a independencia axudamos aos nosos asociados a crear e consolidar as súas empresas proporcionando os medios técnicos, humanos e loxísticos necesarios, así como a potenciar unha nova cultura emprendedora e innovadora.

Que ofrecemos?

  • Asesoría: plan de empresa, asesoramento, rede de asesores virtuais AJE, rede de titores AJE.
  • Financiamento: busca de financiamento, liña de financiamento sen aval para mozos empresarios.
  • Convenios e descontos.
  • Equipo e lugar de traballo: bolsa de emprego, xestión de espazos.
  • Formación.
  • Networking.
  • Comunicación.
  • Proxectos. 

Contacto:

Web: http://ajecoruna.com/

Mail: info@ajecoruna.com

Teléfono: (+34) 981 915 635

 
Aje A Coruña